Törvénytár

Hasznos tudnivalók a munkáltatóknak

Törvények, Rendeletek
Az egészségügyi miniszter 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelete a biológiai tényezok hatásának kitett munkavállalók védelméről
A 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
Az egészségügyi, a szociális és családügyi miniszter együttes rendelete
[25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM r.] a munkahelyek kémiai biztonságáról
Az egészségügyi miniszter rendelete a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól
Az egészségügyi miniszter [26/2000. (IX. 30.) EüM] rendelete a foglalkozási eredetu rákkelto anyagok elleni védekezésrol és az általuk okozott egészségkárosodások megelozésérol
A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről [50/1999. (XI.3.) EüM rendelet]

 

Munkavédelem I
89/1995 (VII.14) Korm. rend. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
27/1995. (VII.25) NM rend. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rend. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
18/2007. (IV. 17.) EüM rend. Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről
27/1996. (VIII. 28) NM rend. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
8/1983. (VI. 29) EüM-PM rend. A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról
Munkavédelem II.
1993. évi XCIII. törv.   A munkavédelemről
65/1999. (XII. 22.) EüM. rend. A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
22/2005. (VI. 24.) EüM rend. A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről
6/1987. (VI.24.) EüM. rend. A keszonmunkáról
25/1998. (XII. 27.) EüM. rend. Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
50/1999. (XI.03.) EüM. rend. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
61/1999. (XII. 01.) EüM. rend. A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
14/2004. (IV. 19.) FMM rend. A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM rend. A munkahelyek kémiai biztonságáról
26/2000. (IX. 30.) EüM. rend. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
Munkaköri alkalmasság
33/1998. (VI. 24.) NM rend. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálatról és véleményezésről
13/1992. (VI.26.) NM rend. A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról
11/1988. (XII. 20.) KM-BM rend. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról
22/1991. (XI.15.) NM rend. A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról
215/2004. (VII.13.) Korm. rend. A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról
6/1997. (XII.9.) KPM-EüM rend. A hajózási egészségi alkalmassági orvosi vizsgálatokról

Online árajánlat

Kérje gyors online árajánlatunkat!

Mérsékelt áron végezzük a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást, így a munkáltató alacsony költséggel, maradéktalanul eleget tud tenni a törvényben előírtaknak.

Szívesen elkészítünk és küldünk egy gyors árajánlatot az Ön cége számára az alapszolgáltatásról, amennyiben az alábbi kérdésekre válaszol és a kitöltött adatlapot elküldi e-mailben a "Mehet" mezőre kattintva.

Az árajánlatunkhoz mellékelünk egy szerződéstervezetet is, mely nem jelent semmiféle kötelezettségvállalást az Ön részéről, csupán tájékoztató céllal küldjük el. Az árajánlatot és a szerződéstervezetet is PDF formátumban, e-mailben kapja majd meg.

Az alapellátáson kívüli szolgáltatásaink esetében telefonon illetve egy személyes konzultáció során tudjuk egyeztetni és kialakítani a legkedvezőbb árakat és feltételeket az Ön cége számára.

Ezen munkavállalók kizárólag adminisztratív munkát végeznek, munkakörükben semmilyen fizikai munkavégzés nem szerepel. (Pl. pénzügyi bonyolító, irodai kisegítő, titkárnő)
Ezen munkavállalók teljes munkaidejükben, vagy több mint 50 %-ában könnyű fizikai munkát végeznek. (pl. gépkocsivezető, áruház/bolti eladó)
Ezen munkavállalók teljes munkaidejükben, vagy több mint 50 %-ában nehéz fizikai munkát végeznek, nem toxikus vegyi anyagokkal dolgoznak, vagy járványveszély szempontjából érintettek. (pl. élelmiszer-bolti eladók, ápolónők, ovónők, laboratóriumi dolgozók)
1 2
Page 1 of 2